Return

Prvních 6 měsíců

10-06-2013 | Ref : 31 | 245050 |

Trasa kandidáta

Výběr kandidátů Kurz trvá 2-3 týdny. Fáze Informace Délka S E L E K C E v informační stanici (PILE) 2 dnů Uvitani Informace Otevření souboru ...

15-05-2013 | Ref : 32 | 181111 |

Výcvikový kurz

Úvodní školení Legionář se provádí asi 4 měsíce (patnáct-šestnácttýdnů) Fáze Instrukce 4. Zahraniční pluk Délka V Y C V I K Vzdělávání Přizpůsobit se vojenského života na zemi, soudržnost a ...

Contact

Képi blanc