Administrativní

Retour Mise ŕ jour : 23-05-2013 | Réf : 6 | 265054

 • Pro žadatele z Evropské unie, kteří jsou státními příslušníky jedné země do schengenského prostoru, se nesl občanský průkaz nebo cestovní pas platný.
 • Pro uchazeče, které nejsou součástí schengenského prostoru, je povinné mít v držení pas (pouze), platný.
 • Nevyžaduje škola diplom
 • Znát minimální číst a psát ve svém mateřském jazyce.
 • být starší více než 17 a půl let a méně než 39 a půl roku, v den prezentace.
 • Přineste ve vhodném prostoru: povolení k pobytu, oddací list, osvědčení rozvod, rodný list narození, atd ...)

 

 

 • DŮLEŽITÉ

Pro usnadnění určitých administrativních postupů, mít v držení při záběru tyto doklady:

 

- Francousky Candidat

 • vipis kompletního rodného listu kratší než šest měsíců
 • JAPD certifikát (vojenskou občanskou přípravu), nebo JDC (Den vojense pripravi občanu)
 • ESS (Vojensky vypis sluzby) pro uchazeče, kteří již sloužili ve francouzské armádě.

 

- Zahraniční Candidat

 

 

 • vipis kompletního rodného listu kratší než šest měsíců (nejlépe s prekladem do francouskiho jazyků)

 

PRO UCHAZEČE do věku 18 let, aby poskytla více:

 

 • "souhlas rodičů" ručně psané a podepsané oběma rodiči, nebo (s), opatrovník (s) právní (at).
 • souhlas rodičů musí být podepsán a ověřen uznávanými autoritami (civilní úředník, policie/ velvyslanectví nebo konzulát pro zahraniční žadatele)
 • Poskytnout fotokopie (potvrzené příslušnými orgány) o prokázání totožnosti obou rodičů.
 • Jsou-li jeden nebo oba rodiče zemřely, poskytnout "úmrtní list"
 • Pro nezletilý zahraniční kandidáty, budete muset překládat dokumenty ve francouzštině certifikovaným francouzský překladatel.
 • V případě, že nezletilý je emancipovan, musí poskytnout certifikovaný akt.

SCHENGENSKÁ (od 1. ledna 2013)

 

 • Německo - Rakousko - Belgie - Dánsko - Španělsko - Estonsko -Finland - Francie - Řecko - Maďarsko - Itálie - Lotyšsko - Lichtenštejnsko - Litva - Lucembursko - Malta - Nizozemsko - Polsko - Portugalsko - Česká republika - Slovensko - Slovinsko - Švédsko.
 • Země brzy v schengenském prostoru: Rumunsko a Bulharsko. Prezentace pasu pro žadatele z těchto dvou zemí je povinné aktualne.
 • Přidružené země, jejíž národní průkaz postačí: Irsko - Island - Norsko -Anglie - Švýcarsko.

 

 

 • Pro žadatele z Evropské unie, kteří jsou státními příslušníky jedné země do schengenského prostoru, se nesl občanský průkaz nebo cestovní pas platný.
 • Pro uchazeče, které nejsou součástí schengenského prostoru, je povinné mít v držení pas (pouze), platný.
 • Nevyžaduje škola diplom
 • Znát minimální číst a psát ve svém mateřském jazyce.
 • být starší více než 17 a půl let a méně než 39 a půl roku, v den prezentace.
 • Přineste ve vhodném prostoru: povolení k pobytu, rodinný knihy kopírování, oddací list, osvědčení rozvod, rodný list narození, atd ...)

imp


Pluky Cizinecké legie

1e Régiment étranger

1er RE

1e Régiment étranger de cavalerie

1er REC

1e Régiment étranger de génie

1er REG

2e Régiment étranger de génie

2e REG

2e Régiment étranger d'infanterie

2e REI

2e Régiment étranger de parachutistes

2e REP

3e Régiment étranger d'infanterie

3e REI

4e Régiment étranger

4e RE

13e Demi-brigade de Légion étrangère

13e DBLE

Détachement de la Légion étrangère à Mayotte

DLEM

Groupement de recrutement de la Légion étrangère

GRLE

Commandement de la Légion étrangère

COMLE

Autres services

Musique Légion étragère

MLE

Maison du légionnaire à Auriol

AURIOL

Institution des Invalides de la Légion étrangère

IILE

Société des amis du musée de la Légion étrangère

MUSEE-SAMLE

Kepi blanc

KEPI BLANC

 ATHLEG

ATHLEG

Contact

Présent sur
La Légion sur Youtube La Légion sur Dailymotion

Képi blanc