Cizinecká legije

Retour Mise ŕ jour : 15-05-2014 | Réf : 55 | 32922

Vojáci mezinarodne armady bojující pod velenim francouzských důstojníků, Cizinecké legije se skládá z poddůstojníku a vojáku sloužících pod statutem cizincu.                                                  

Všichni jsou v souvislosti se službou o pracovní smlouvy: předplacení nejprve jako jednoduchý legionáře.

 Cizinecká legije je vojenská složka staletou tradici přijímání a integrace ve Francii. Povoleno najímat cizince, Cizinecké legije proto musí žít, dělat konzistentní a svařovat různorodé lidské mozaiky. Více než 35 000 cizinců ve službách Francie, ve svých řadách, už padlo za adoptivní ve své nove vlasti.

 Pokračovat oživit ducha, který umožnil takovou oběť symbolizuje ze sílou, identitu Legije. Taky, dodržování společných hodnot kova duši legionáře. Disciplína, kult mise, láska dobře vykonanou práci, respektu a solidaritě tvoří základ jeho cti, ilustrovaný nápisem na zastavach zahraničních pluků: Cest – Vernost.

Toto hluboké dodržování jasně stanovených kritérií umožňuje, s rozmanitosti lidských zdrojů, vytvoření moderní společnosti, kompetentní, a věděl, že je od svého vzniku, přizpůsobit se změnám francouzských armád.

 Výjimečnost mužů, ktere Legije rekrutuje uklada odpovědnost centralizovaneho veleni, autonomní a upraveny. COMLE (Veleni Cizinecke legije ), pokladatelem a garantem stavu "cizínce", aby zajistila, že vzájemná důvěra, které vznikají každý den mezi legionáři a jejich vůdci jsou zdrojem stáliho duchovního stavu těla , loajalita záruka vernosti cizinců ve službách Francie.

imp


Pluky Cizinecké legie

1e Régiment étranger

1er RE

1e Régiment étranger de cavalerie

1er REC

1e Régiment étranger de génie

1er REG

2e Régiment étranger de génie

2e REG

2e Régiment étranger d'infanterie

2e REI

2e Régiment étranger de parachutistes

2e REP

3e Régiment étranger d'infanterie

3e REI

4e Régiment étranger

4e RE

13e Demi-brigade de Légion étrangère

13e DBLE

Détachement de la Légion étrangère à Mayotte

DLEM

Groupement de recrutement de la Légion étrangère

GRLE

Commandement de la Légion étrangère

COMLE

Autres services

Musique Légion étragère

MLE

Maison du légionnaire à Auriol

AURIOL

Institution des Invalides de la Légion étrangère

IILE

Société des amis du musée de la Légion étrangère

MUSEE-SAMLE

Kepi blanc

KEPI BLANC

 ATHLEG

ATHLEG

Contact

Présent sur
La Légion sur Youtube La Légion sur Dailymotion

Képi blanc